Normen en waarden

Omgangregels

Iedereen die SV Omnia 2000 bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en moet zich houden aan de omgangsregels die hieronder zijn weergegeven. Een ieder die zich hieraan houdt is bij SV Omnia 2000 van harte welkom.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar zeer belangrijk, omdat iedereen binnen de vereniging zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je de ander in zijn waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende -, racistische -, seksistische -, (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen als ook het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden!

Wij vragen van alle medewerkers, vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels.

De volgende omgangsregels worden verwacht: Een ieder...

1. accepteert en respecteert de ander zoals hij/zij is en discrimineert niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging;
2. houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
3. valt de ander niet lastig;
4. berokkent de ander geen schade;
5. maakt op geen enkele wijze misbruik van zijn of haar machtspositie;
6. scheldt niet en maakt geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;.
7. negeert de ander niet;
8. doet niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
9. vecht niet, gebruikt geen geweld, bedreigt de ander niet en neemt geen wapens mee;
10. komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de andere niet aan tegen zijn of haar wil;
11. geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
12. stelt geen ongepaste vragen en maakt geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
13. vraagt bij hinderen en lastig vallen aan betrokkene om te stoppen en vraagt zo nodig hulp aan anderen;
14. helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden, spreekt degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur;
15. gebruikt in bijzijn van anderen geen (hard)drugs en zet anderen daartoe niet aan deze te gebruiken.

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Visie en beleidsplan Overzicht