Privacy Policy

Om te voldoen aan de nieuwe AVG (privacy wet) en omdat wij willen laten zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens om gaan, vindt u hierbij onze Privacy Policy die vanaf 25 mei 2018 geldt. 

Lees meer

Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Lees meer

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Lees meer

Normen en waarden

Omgangregels

Iedereen die SV Omnia 2000 bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en moet zich houden aan de omgangsregels die hieronder zijn weergegeven. Een ieder die zich hieraan houdt is bij SV Omnia 2000 van harte welkom.

Lees meer