Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Aanmelden als lid
Leden kunnen 1 gratis proefles volgen (peuters en kleuters t/m 5 jaar maximaal 3 gratis proeflessen). Bij inschrijving gaat men een lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd en minimaal een half jaar. Bij inschrijving wordt er naast de verenigingscontributie eenmalig entreegeld ad € 12,50 in rekening gebracht.

Niet actief lidmaatschap
Leden kunnen gebruik maken van het niet-actief lidmaatschap in verband met tijdelijk verblijf in het buitenland, langdurige blessure, zwangerschap, ed. Een niet-actief lidmaatschap kan aangevraagd worden bij de ledenadministratie voor een termijn van minimaal twee maanden en maximaal een jaar. De contributie wordt vervangen door administratiekosten en de plaats in de lesgroep blijft voor het lid gereserveerd.

Opzeggen van het lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap kan via het formulier op de website of per brief/e-mail te richten aan het SportpuntMondelinge opzegging bij de leiding is niet rechtsgeldig en betekent dat uw incasso doorloopt. 

Beëindigen van het lidmaatschap kan 2x per jaar:

 • Leden aangesloten bij de Nevobo (volleybal): per 30 juni of per 31 december
 • Overige leden: per 31 juli of 31 december. 
 • Uw opzegging moet minimaal 1 maand voor bovengenoemde data bij onze ledenadministratie binnen zijn. 

Het lidmaatschap tussentijds beëindigen kan alleen per einde contributie én op goedkeuring door het bestuur:

 • Indien het door het lid gevolgde lesuur tijdens het lopende seizoen door de vereniging opgeheven wordt en er geen andere passende activiteit binnen SV Omnia 2000 beschikbaar is.
 • Het lidmaatschap van jeugdleden t/m 3 jaar (peuters) kan opgezegd worden aan het einde van de contributieperiode waarin het kind 4 jaar wordt en niet verder gaat bij kleutergym.

De verantwoordelijkheid van de opzegging ligt bij de verzender en niet bij de ontvanger. U ontvangt een bevestiging van de opzegging. Heeft u deze niet ontvangen dan kunt u er vanuit gaan dat uw opzegging niet is ontvangen.

Per 1 december 2011 is bij de wet de opzegtermijn van lidmaatschappen teruggebracht naar 1 maand, echter voor individuele lidmaatschappen bij sportverenigingen is hiervoor een uitzondering gemaakt. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met één van de sportbonden of het NOC*NSF waarbij wij aangesloten zijn.

Betaling van de contributie
De betaling van contributie geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Een seizoen bestaat uit 5 perioden:

 • Termijn 1: september - oktober: te incasseren in de 1e week van oktober
 • Termijn 2: november - december: te incasseren in de 1e week van december
 • Termijn 3: januari - februari: te incasseren in de 1e week van februari.
 • Termijn 4: maart - april: te incasseren in de 1e week van april
 • Termijn 5: mei - juni: te incasseren in de 1e week van juni

Incasso van eventuele wedstrijdgelden (Ritmische Gymnastiek, Twirlen, Trampolinespringen en Turnen Dames) en/of NeVoBo kosten (volleybal) worden apart geïncasseerd. Leden/ouders worden hierover van te voren geïnformeerd.

De rechten en plichten van leden en medewerkers van SV Omnia 2000 zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunnen leden aanvragen bij het Sportpunt en zijn te vinden op onze website bij “De vereniging”. 

Lidmaatschap diverse bonden
SV Omnia 2000 is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), de Nederlande Volleybal Bond (Nevobo) en Koninklijke Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). De vereniging draagt contributies af voor de leden, welke doorberekend worden aan de actieve leden binnen Omnia; deze contributie kan in geen geval gerestitueerd worden. Meer informatie en bedragen kunt u lezen bij het overzicht van de contributies.

Aantal lessen per seizoen
Het aantal lessen per seizoen is afhankelijk van de schoolvakanties regio Noord, die landelijk vastgesteld zijn. Daarnaast is het vastgestelde beleid:

 • De vereniging streeft ernaar om het aantal weken les te maximaliseren.
 • Onze lessen eindigen in de zomer 1 week eerder dan de reguliere schoolvakantie.
 • Bij weersomstandigheden met code ROOD worden onze lessen geannuleerd. Code ORANJE wordt overlegd met de sportleiding.
 • Mocht er onverhoopt een les uitvallen vanwege onvoorziene omstandigheden (vanuit SV Omnia 2000) dan wordt deze les niet vergoed.
 • Bij uitval van 2 of meer lessen beslist het bestuur over eventuele restitutie van contributie.

Privacy Policy
Bij het akkoord gaan met deze inschrijvingsvoorwaarden gaat u tevens akkoord met onze Privacy Policy.

Huishoudelijk Reglement
De rechte en plichten van de leden zijn vastgelegd in de staten en het huishoudelijk reglement. Elk lid van de vereniging dient zich hieraan te houden. In het reglement zijn nog nadere voorwaarden gesteld omtrent het lidmaatschap. Elk nieuw lid gaat bij inschrijving akkoord met het reglement. Het huishoudelijk reglement is te vinden op onze website via de volgende link: HHR. De statuten kunt u opvragen bij het Sportpunt

Inschrijvingsvoorwaarden algemeen overzicht