Stilzwijgende verlenging lidmaatschap sportclubs blijft mogelijk

Om misverstanden te voorkomen m.b.t. de wijziging van de wet in combinatie met de lidmaatschapsvoorwaarden van onze vereniging treft u hierbij onderstaande tekst aan:

"Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Indien de geleverde aflevering, van bijvoorbeeld een tijdschrift, minder dan eenmaal per maand plaatsvindt, geldt een opzegtermijn van drie maanden.

 

Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.

 

(Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over de opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan, heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op één van de eerste drie pagina’s te staan. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven."

 

Bron: NOC*NSF via de nieuwsbrief van de KNGU district Mid West

 

Wij vertrouwen erop u als lid hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

 

Het bestuur van SV Omnia 2000

 

Inschrijvingsvoorwaarden algemeen Overzicht