In memoriam Rien de Ruiter

meester Rien

Ons bereikte het trieste bericht dat op donderdag 11 mei 2023 Rien de Ruiter is overleden.
Hij is 77 jaar geworden.

Rien heeft in Nederland het trampoline springen mede op de kaart gezet. Hij heeft zelf op internationaal niveau trampoline gesprongen. En later heeft hij zich toegelegd op het lesgeven hierin.
Maar Rien was veelzijdig, want hij heeft in zijn jonge jaren ook lesgegeven in gymnastiek en ritmische gymnastiek.

Naast het lesgeven was hij ook (internationaal) jurylid.
Het springen bleef hij zelfs op latere leeftijd beoefenen. Zo lang hij kon deed hij mee aan de Oldies cup en ging heel vaak met de eerste prijs naar huis.

Door zijn betrokkenheid bij - en passie voor het trampoline springen was Rien altijd gedreven in alles wat te maken had met deze sport.
Hij verwachtte dat ook van de springers, ouders en vereniging.

Rien was erelid van onze vereniging, KNGU spelddrager en in 2010 koninklijk onderscheiden.

Vanwege zijn gezondheid moest hij stoppen met lesgeven, maar tot de laatste dag zette hij zich in voor het trampoline springen.

Rien heeft zijn sporen verdiend als springer, trainer en jurylid in de trampoline wereld.

Rien, we gaan je missen!

Nieuws van het bestuur Overzicht