Corona nieuwsbrief 01-04-21 vanuit het bestuur

Helaas heeft het kabinet vorige week dinsdag, 23 maart, geen versoepelingen aangekondigd; dit betekent dat er tot zeker 20 april niet binnen gesport mag worden, dat kinderen/jeugd wel onbeperkt buiten mogen sporten en volwassenen beperkt buiten mogen sporten in groepjes van maximaal 4 personen.

Sportvereniging Omnia 2000 kan op dit moment daarom het volgende (blijven) bieden op de diverse sportlocaties buiten:

  • Aangepast lesrooster Buiten voor Turnen, Trampolinespringen, Ritmische Gymnastiek en Twirlen en Volleybal;
  • Online lessen voor Bodyshape, Zumba en Pilates;
  • Online turnopdrachten.

Het is niet mogelijk om volgens het normale lesrooster alle sporten buiten te beoefenen, omdat hiervoor niet voldoende terreinen beschikbaar zijn.
Het Sportpunt blijft wel onderzoeken of het buiten sporten uitgebreid kan worden met bijvoorbeeld turntoestellen en trampolines. We moeten hiervoor verzekering technisch uitzoeken of het mogelijk is en wat voor extra kosten dit met zich mee brengt. 

Contributie
De corona crisis raakt veel mensen en ook onze vereniging. De overheid heeft de financiële steunmaatregelen voor ondernemers en bedrijven verlengd waarmee zij het mogelijk maakt dat zoveel mogelijk ondernemers en werknemers hun inkomen blijven behouden en daardoor o.a. lidmaatschappen van sportverenigingen kunnen blijven doorbetalen. Er zijn uiteraard ook leden of ouders van leden die door de coronacrisis niet meer in staat zijn om de contributie of een deel van de contributie te voldoen.  Mocht u dit (zijn) overkomen neem dan contact op met het Sportpunt. Zij bespreken uw situatie met het bestuur en proberen dan met een passend voorstel te komen. Voor jeugdleden is het mogelijk om aanspraak te maken op het Jeugdfonds Aalsmeer  zij helpen u graag zodat uw kind toch kan sporten in financieel moeilijke tijden..

Toekomst van de vereniging
Het bestuur is continue bezig met het monitoren van de financiële positie van de vereniging, zodat de vereniging zo sterk mogelijk uit de corona crisis kan komen. Ook de verschillende sportbonden, zoals o.a. de KNGU en NeVoBo hebben dit als perspectief. Zij adviseren de verenigingen dan ook om het gevoerde beleid te handhaven, waaronder de inschrijvingsvoorwaarden, zodat alle trainers, leiders en verenigingsondersteuners doorbetaald kunnen worden, zonder dat de overheid ook deze branche financieel zwaar moet ondersteunen. Het 3-koppig bestuur van Sportvereniging Omnia 2000, met ondersteuning van het Sportpunt heeft het vertrouwen in de leden dat zij dit beleid goedkeuren en daardoor lid blijven van de vereniging zodat, zeker in het volgende seizoen, er weer volop binnen gesport kan worden onder de bezielende leiding van onze enthousiaste trainers, leiding en vrijwilligers.

Wij vragen nog steeds uw begrip en loyaliteit naar de vereniging toe en bedanken wij u nogmaals voor uw steun aan de vereniging!

Hopelijk komen we met z’n allen deze moeilijke tijd goed door en kunnen we binnen afzienbare tijd weer binnen sporten of kunnen de buiten sporten worden uitgebreid.

En mocht u zin en tijd hebben om een bestuursfunctie te bekleden dan verzoeken wij u dit te melden bij het Sportpunt, wij zijn naar meerdere nieuwe bestuursleden op zoek.

Wij wensen u fijne paasdagen en een gezonde en mooie toekomst toe.

Namens bestuur en Sportpunt,
Carl Weijer, voorzitter

 

Nieuws van het bestuur Overzicht