Corono update van het bestuur per 15 december 2020

Zoals wellicht iedereen weet heeft onze premier Mark Rutte dinsdagavond 14 december 2020 vergaande maatregelen aangekondigd om het COVID-19 virus een halt toe te roepen. Dat heeft voor onze vereniging vergaande gevolgen. Met ingang van 15 december 2020 mag er niet meer binnen gesport worden. Dit betekent dat helaas alle lessen van SV Omnia 2000 per direct gestopt zijn. De lockdown geldt in eerste instantie tot en met 19 januari 2021. Op 12 januari 2021 zal het kabinet bepalen hoe Nederland verder gaat na de huidige lockdown. Wij hopen natuurlijk dat iedereen dan weer binnen mag sporten.

Coronatijd

De lockdown is een grote domper voor u als lid en voor ons als vereniging. Wij zullen met onze docenten onderzoeken wat er eventueel online nog mogelijk is aan sportaanbod en zullen hier zo snel mogelijk op terugkomen. In ieder geval staan er op de website een aantal lessen die u online kunt volgen en de verwachting is dat het aanbod in de komende tijd nog enigszins uitgebreid zal worden. Klik SPORTFIT  en ONLINE TURNEN voor alle online mogelijkheden

Bestuurlijk is het ook geen makkelijke periode. Het bestuur en Sportpunt hebben in de maanden vanaf 12 maart jl., toen de intelligente lockdown een feit was, regelmatig online vergaderd om de ontstane situatie waarin de vereniging terecht kwam in goede banen te leiden. Zo hebben wij op verschillende manieren geprobeerd lessen en trainingen door te laten gaan. Er zijn online lessen georganiseerd naast het verplaatsen van het sporten van binnen locaties naar buiten locaties. Wij zijn er ons van bewust dat wij niet alle leden hebben kunnen bereiken met ons sport aanbod, maar door grote inzet van het Sportpunt en leiding / trainers is er georganiseerd wat op dat moment mogelijk was. Ook de komende periode zullen wij als bestuur samen met  Sportpunt en leiding / trainers ons best doen om de vereniging door deze moeilijke tijden heen te loodsen. Hier hebben wij ook weer de hulp van de leden nodig, door lid te blijven van onze vereniging en contributie te blijven betalen. Wij hopen op uw solidariteit. De financiële positie van de vereniging is helaas niet zo rooskleurig dat wij over kunnen gaan op restitutie van contributie aan onze leden. Voor leden die door deze 2e lockdown in financieel zwaar weer komen, bieden wij de mogelijkheid om dit te melden bij het Sportpunt. Het bestuur zal dan kijken of er iets gedaan kan worden voor deze leden.

Bestuursleden gezocht

Op bestuurlijk vlak zal er de komende periode ook wat wijzigen. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen, Leo van Ravensberg (penningmeester), Tineke Spaargaren (secretaris), Jarry Claessen (algemeen bestuurslid) en ondergetekende. Ons zeer gewaardeerd algemeen bestuurslid Jarry Claessen zal zijn functie, na ruim 5 ½ jaar, per 31 december a.s. neerleggen. In eerste instantie zou Jarry zijn functie afgelopen voorjaar neerleggen maar door de uitbraak van het corona virus heeft hij toen besloten om aan te blijven tot en met 31 december 2020. Het vertrek van Jarry zal een aanzienlijke impact hebben op de werkzaamheden van het bestuur, dat vanaf 1 januari 2021 nog maar uit 3 personen zal bestaan. Wij doen dan ook hierbij een dringende oproep aan leden om een bestuursfunctie in te vullen. Wij zijn op zoek naar minimaal 2 nieuwe bestuursleden. Uiteraard gaan wij Jarry, wanneer de omstandigheden het weer toelaten, nog uitgebreid bedanken voor zijn grote inzet voor de vereniging. In de tussentijd hopen wij dat er leden zijn die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is dit jaar, door het coronavirus, niet gehouden. Fysiek was het niet mogelijk om te organiseren en om de ALV online te organiseren, zagen wij als bestuur niet zitten. Hopelijk kunnen wij in het voorjaar van 2021 de ALV wel in fysieke vorm organiseren en dan zullen wij uitgebreid op het jaar 2019 en het coronajaar 2020 ingaan.

Fijne feestdagen

Tenslotte wil ik iedereen, namens het bestuur en Sportpunt en ondanks alle opgelegde beperkingen, fijne feestdagen toewensen. Denk aan jezelf en aan anderen en dan kan hopelijk in de loop van het jaar 2021 weer fijn gesport worden bij onze mooie Sportvereniging Omnia 2000.

Carl Weijer, voorzitter

Downloads:

Nieuws van het bestuur Overzicht