Corona update per 17-11-2020

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober jl. besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Een aantal van de nieuwe maatregelen treft ook onze sporten. Het goede nieuws is dat de meesten van ons voorlopig kunnen blijven sporten, maar dat er voor volleybal helaas andere regels gelden. Hieronder de extra maatregelen op een rij.

Nieuwe maatregelen per 14 oktober 2020

 1. Er mogen maximaal 30 personen in 1 sportruimte aanwezig zijn.
 2. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en douches.
 3. De komende 4 weken worden er geen wedstijden georganiseerd. Update 04-11-20: KNGU en Twirl wedstrijden in 2020 zijn allemaal geannuleerd.
 4. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen (inclusief de train(st)ers). Zie
  ook de website van het NOC*NSF.
 5. Voor de volleyballers vanaf 18 jaar geldt dat er in groepjes van maximaal 4 personen getraind mag worden. De jeugdteams kunnen wel blijven trainen. Zie ook de website van de Nevobo
 6. Meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen en continu 1,5 meter onderlinge afstand houden.
 7. Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje in de sporthal/zaal; sporters en train(st)ers mogen het mondkapje af doen zodra zij gaan trainen.
 8. Alle leden moeten de accommodatie hebben verlaten op het moment dat de eindtijd om is (ofwel eindtijd van de les); dit om kruisverkeer te voorkomen.

Extra maatregelen per 4 november 2020 om 22:00 uur

 • Groepslessen voor 18+ zijn niet toegestaan en worden dan ook geannuleerd. U kunt ONLINE SPORTEN.
 • 18+ leden bij Turnen, Trampolinespringen, RG en Twirlen: zij mogen trainen mits zij niet mixen met de andere leden en in een groepje van maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand
 • Volleybal 18+: er mag getraind worden in groepjes van maximaal 2 personen op 1,5 meter, elk op een eigen veld. Mixen tussen de velden is niet toegestaan.
 • Deze maatregelen eindigen op donderdag 19 november om 0:00 uur. Vanaf dat moment gelden weer de regels van 14 oktober jl.

Maatregelen die van kracht blijven

Ouders/verzorgers kunnen kinderen brengen onder de volgende voorwaarden:

 1. Zetten hun kinderen bij voorkeur af bij de ingang van de sportzaal. In de Mikado is dit verplicht en mogen ouders/verzorgers niet naar binnen.
 2. Mogen niet blijven kijken of blijven wachten.
 3. Hulpouders voor op/afbouwen mogen mee naar binnen (met mondkapje) en moeten daarna meteen weer weg.

Daarnaast geldt nog steeds:

 1. Men houdt zich aan de algemene hygiënerichtlijnen.
 2. Bij klachten, koorts, hoesten en verkoudheid of wanneer iemand anders in het gezin klachten heeft, blijf je thuis en ga je niet naar de training.
 3. Sporters kleden zich thuis om en gaan thuis naar het toilet.
 4. Kom niet eerder dan 5 minuten van te voren naar de sportlocatie en vertrek weer direct na de les.
 5. Meer informatie vindt u ook verderop op onze website.

Wat doet SV Omnia 2000

Samen met onze docenten zetten we ons beste beentje voor om ook in deze bijzondere corona tijden alles zoveel mogelijk gewoon door te kunnen laten gaan. Ook Omnia zal op een gegeven  moment te maken krijgen met corona en de uitval van docenten. Wij zetten alles op alles om tijdige vervanging te vinden voor alle lessen. Dit vergt veel van onze docenten en Sportpunt medewerksters, die wij daar zeer erkentelijk voor zijn. Mocht dit niet lukken dan zoeken we naar andere oplossingen. Uiteindelijk kan het voorkomen dat er een keer een les uitvalt, of wordt ingekort. In voorkomende gevallen vragen wij om uw begrip hiervoor. De vereniging doet haar best om ook onder deze bijzondere omstandigheden alles zo goed mogelijk te organiseren. Wij hanteren bij beslissingen over wel/niet doorgaan van lessen de bijgevoegde 2 documenten en de website van het RIVM

Samen maken we de club!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sportvereniging Omnia 2000

 

Downloads: