Contributies 2019 - 2020

De contributies en daarbij behorende voorwaarden worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Alle bedragen zijn in euro's, gelden per periode van 2 maanden en zijn exclusief bondscontributies & wedstrijdgelden en/of spelerskaarten volleybal. (wijzigingen van de KNGU/KNFM/NeVoBo en typefouten voorbehouden).

    Jeugd t/m 15 jr    Leden v/a 16 jr   
Verenigingscontributie: Recreatief lesuur (3/4, 1 of 1 1/4)       35,25    44,00   
Verenigingscontributie: Elk extra lesuur    26,50    33,00   
           
Administratiekosten niet actief lidmaatschap    10,00    10,00   
Eenmalig inschrijfgeld 12,50    12,50   
Extra bijdrage locatie 't Baken    5,00       
Extra bijdrage locatie sporthal Sloten (per training) 5,00    5,00   
     
Onderstaande bedragen zijn jaarlijkse bedragen en betreffen
het verplichte lidmaatschap van de bonden.
       
Bondscontributie KNGU (2020)    22,60    27,80
Lid in 1e kwartaal: KNGU contributie    0,75 x basis    0,75 x basis   
Lid in 2e kwartaal: KNGU contributie    0,50 x basis    0,50 x basis   
Lid in 3e kwartaal: KNGU contributie              
KNFM contributie: variabel en afhankelijk v/h aantal leden    11,30 (2018)    11,30 (2018)

 

 • Betalingen voor de reguliere verenigingscontributie geschieden door middel van automatische incasso in 5 gelijke termijnen van 2 maanden (exclusief de maanden juli en augustus); u ontvangt een factuur per mail of per post.
 • Betalingen voor wedstrijdgelden en spelerskaarten worden apart op de factuur vermeld.
 • De afschrijvingen vinden plaats in de 1e week van: oktober, december, februari, april en juni.
 • Het eenmalig entreegeld is inbegrepen in de 1e incasso na inschrijving.
 • Er wordt een toeslag van € 2,50 administratiekosten per factuur berekend indien een lid niet per automatische incasso betaalt.
 • De bondscontributies worden vooraf geïncasseerd voor een heel jaar (deel van het jaar indien met in de loop van het jaar lid wordt); restitutie hiervan is niet mogelijk.
 • Bij stornering/weigering van de incasso worden de kosten die SV Omnia 2000 hiervoor heeft, verhaald op de desbetreffende leden. De kosten bedragen € 5,00 per extra administratieve handeling.
 • Buitengerechtelijke incassokosten (deurwaarder) komen voor rekening van de desbetreffende leden.
 • Nieuwe leden betalen contributie naar evenredigheid en vanaf het moment dat zij lid zijn geworden. Dit kan elke gewenste datum in het lopende seizoen zijn.
 • SV Omnia 2000 is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie: Dans, Gymnastiek & Turnen, Sportfit, RG, Trampolinespringen.
 • SV Omnia 2000 is aangesloten bij de Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht (onderdeel van de KNMO) voor Twirlen
 • SV Omnia 2000 is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond.
 • SV Omnia 2000 heeft het recht de bondscontributies aan te passen gelijk met de KNGU, KNFM en NeVoBo.
 • SV Omnia 2000 behoudt zich het recht om de verenigingscontributie en de maximale gezinscontributie te wijzigen na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
 • De hoogte van de spelerskaarten volleybal worden gebaseerd op de contributie van de NeVoBo en het aantal en de grootte van de teams.
 • De hoogte van de contributie en wedstrijdgelden voor selectiegroepen c.q. wedstrijdgroepen is variabel. Meer informatie kunt u opvragen bij het Sportpunt.
 • Gezinscontributie/korting kan aangevraagd worden bij het bestuur indien er 3 of meer gezinsleden gezamenlijk 12 of meer uren sporten bij SV Omnia 2000. U kunt een verzoek indienen bij het Sportpunt.

 Vragen over contributies en facturen? Mail naar het Sportpunt

Contributies Overzicht