Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Aanmelden als lid

Nieuwe leden kunnen maximaal 1 proefles volgen, m.u.v. peuters en kleuters (t/m 5 jaar), zij mogen maximaal 3 proeflessen volgen. Om in aanmerking te komen voor een proefles dient men zich eerst te registeren via de website. Na akkoord van het Sportpunt kunt u of uw kind naar de proefles gaan. De inschrijving wordt pas definitief na de proefles(sen) en uw rekening wordt ook dan pas belast. Bij inschrijving gaat men een lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd en minimaal een half jaar. Bij inschrijving wordt er naast de verenigingscontributie ook eenmalig entreegeld en gedeeltelijk bondsgeld in rekening gebracht.

Niet actief lidmaatschap

Leden kunnen gebruik maken van het niet-actief lidmaatschap in verband met bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in het buitenland, langdurige blessure en zwangerschap. Een niet-actief lidmaatschap kan aangevraagd worden bij de ledenadministratie voor een termijn van minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar. De contributie wordt vervangen door administratiekosten en de plaats in de lesgroep blijft voor het lid gereserveerd.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan via het formulier op de website of per brief/e-mail te richten aan het Sportpunt. Mondelinge opzegging bij de leiding is niet rechtsgeldig en betekent dat uw incasso doorloopt.

Beëindigen van het lidmaatschap kan 2x per jaar. NeVoBo leden (volleybal) per 30 juni of 31 december en overige leden per 31 juli en 31 december. De opzegging moet minimaal 1 maand voor deze data bij het Sportpunt binnen zijn.

Het lidmaatschap tussentijds beëindigen kan alleen per einde contributieperiode én op goedkeuring door het bestuur onder de volgende voorwaarden: het door het lid gevolgde lesuur komt te vervallen/wordt opgeheven en er is geen andere passende activiteit beschikbaar binnen SV Omnia 2000 of het betreft het lidmaatschap van peuters/kleuters t/m 4 jaar (het lidmaatschap eindigt aan het einde van de lopende contributieperiode).

De verantwoordelijkheid van de opzegging ligt bij de verzender en niet bij de ontvanger. U ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging. Heeft u deze niet gekregen dan kunt u er vanuit dat uw opzegging niet is aangekomen bij de vereniging. Neem in dat geval contact met ons op.

Per 1 december 2011 is bij de wet de opzegtermijn van lidmaatschappen teruggebracht naar 1 maand, echter voor individuele lidmaatschappen bij sportverenigingen is hiervoor een uitzondering gemaakt. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de diverse sportbonden of het NOC*NSF. 

Betaling van de contributie

De betaling van contributie geschiedt bij voorkeur via automatische incasso. Een seizoen bestaat uit 5 perioden en daarmee 5 incassomomenten: 1e week van oktober, 1e week van december, 1e week van februari, 1e week van april en 1e week van juni. Deze incasso's betreffen termijnen van 2 maanden contributie. De betaling van eventuele wedstrijdgelden, competitiekosten en overige kosten worden apart geïncasseerd. Alle incasso's worden van te voren aangekondigd met een factuur.

Lidmaatschap diverse bonden
SV Omnia 2000 is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) en de Koninklijke Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). De vereniging draagt contributies af voor alle leden, welke doorberekend worden aan de actieve leden binnen Omnia; deze contributie kan in geen geval gerestitueerd worden. Meer informatie hierover vindt u bij het overzicht van de contributies.

Aantal lessen per seizoen
Het aantal lessen per seizoen is afhankelijk van de schoolvakanties in regio Noord en de schoolvakanties in Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. Daarnaast is het vastgestelde beleid:

  • Omnia streeft er naar om het aantal lessen in een seizoen te maximaleren
  • Onze lessen eindigen in de zomer 1 week eerder dan de reguliere schoolvakantie
  • Bij weersomstandigheden met code ROOD worden onze lessen geannuleerd. Bij code ORANJE wordt overlegd met de sportleiding.
  • Mocht er onverhoopt een les uitvallen vanwege onvoorziene omstandigheden (vanuit SV Omnia 2000 geannuleerd) dan wordt deze les niet vergoed
  • Bij uitvallen/annuleren van 2 of meer lessen in 1 seizoen: het bestuur beslist over eventuele restitutie van (een deel van) de contributie. 

Privacy Policy
Bij het akkoord gaan met deze inschrijvingsvoorwaarden gaat u tevens akkoord met onze Privacy Policy.

Aanvullende inschrijvingsvoorwaarden wedstrijd-/competitiegroepen
Voor de wedstrijdgroepen van RG, Turnen Dames, Trampolinespringen, Twirlen en competitiegroepen van Volleybal gelden er aanvullende inschrijvingsvoorwaarden. Deze worden elk seizoen gemaild naar de desbetreffende leden en kunnen opgevraagd worden bij het Sportpunt.

Huishoudelijk reglement
De rechten en plichten van de leden en medewerkers van SV Omnia 2000 zijn vastgelegd in de Statuten (op te vragen bij het Sportpunt) en het Huishoudelijk Reglement. Elk lid van de vereniging dient zich hieraan te houden. In het reglement zijn nog nadere voorwaarden gesteld omtrent het lidmaatschap. Elk nieuw lid gaat bij inschrijving akkoord met het reglement. 

Inschrijvingsvoorwaarden algemeen Overzicht