Algemene Ledenvergadering: gezellig, maar slecht bezocht!

Afgelopen vrijdag 13 april 2018 organiseerde SV Omnia 2000 haar jaarlijkse ledenvergadering in Dorpshuis 't Podium in Kudelstaart. Ondanks de zeer matige opkomst was het toch een nuttige en aangename avond.

De vergadering duurde van 20:00 tot ongeveer 21:30 uur en werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. Diverse ideeën werden er uitgewisseld. 

Het bestuur zou het toch waarderen als meer actieve leden hun stem lieten gelden en interesse zouden tonen in de organisatie van hun vereniging. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: wat heeft het bestuur i.s.m. het Sportpunt gedaan in 2017 en wat is hun streven in 2018? Wat hebben de diverse productgroepen gedaan in 2017 en wat staat er op stapel in 2018? De diverse productgroepen doen een kort verslag over hun activiteiten in 2017.

Daarnaast werd er uiteraard gesproken over de financiën door de penningmeester en de voorzitter. Hierover waren geen vragen.

Er is gestemd over het contributievoorstel 2018-2019: het voorstel is om de basiscontributie met € 1,00 per contributieperiode te verhogen. Hiermee worden ook automatisch de extra lesuren verhoogd. De vergadering gaat hiermee akkoord met een meerderheid van stemmen.

De uitgebreide notulen zijn in de maak en worden in de loop van dit seizoen op de website geplaatst.

Nieuws van het bestuur overzicht