Contributies 2018 - 2019

De contributies en daarbij behorende voorwaarden worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Alle bedragen zijn in euro's, gelden per periode van 2 maanden en zijn exclusief bondscontributies & wedstrijdgelden en/of spelerskaarten volleybal. (wijzigingen van de KNGU/KNFM/NeVoBo en typefouten voorbehouden)

 

Omschrijving Jeugd t/m 15 jaar Leden 16 jaar e.o.
verenigingscontributie: 1 les per week (0,75 of 1 uur) 34,00 42,50
verenigingscontributie: extra lesuur per week (per lesuur/persoon) 25,50    32,00   
           
           
administratiekosten niet actief lidmaatschap 6,00 6,00
toeslag locatie sporthal Sloten en zalencentrum 't Baken (p.p.p.w. per lesdag) 5,00  -
toeslag per factuur bij niet afgeven machtiging tot automatische incasso 2,50 2,50
     
eenmalig inschrijfgeld 12,50 12,50
     
Onderstaande bedragen zijn per jaar en worden in 1x gefactureerd:    
Jaarlijkse bondscontributie KNGU: tarief 2019    22,00    27,00
bondscontributie KNGU: nieuw lid in 1e kwartaal 0,75 x basis 0,75 x basis
bondscontributie KNGU: nieuw lid in 2e kwartaal 0,5 x basis 0,5 x basis
bondscontributie KNGU: nieuw lid in 3e kwartaal 0,25 x basis 0,25 x basis
     
bondscontributie KNMO: kalenderjaar 2018 11,30 11,30
     
wedstrijdgelden (Turnen, Trampoline, RG, Twirlen) afh. vh aantal wedstr. afh. vh aantal wedstr.
     
competitiekosten Volleybal: teamgeld, zaalhuur, Nevobo-contributie variabel per seizoen variabel per seizoen

 

 • Betalingen voor de reguliere verenigingscontributie geschieden door middel van automatische incasso in 5 gelijke termijnen van 2 maanden (exclusief de maanden juli en augustus); u ontvangt een factuur per mail of per post.
 • Betalingen voor wedstrijdgelden en spelerskaarten worden apart op de factuur vermeld.
 • De afschrijvingen vinden plaats in de 1e week van: oktober, december, februari, april en juni.
 • Het eenmalig entreegeld is inbegrepen in de 1e incasso na inschrijving.
 • Er wordt een toeslag van € 2,50 administratiekosten per factuur berekend indien een lid niet per automatische incasso betaalt.
 • De bondscontributies worden vooraf geïncasseerd voor een heel jaar (deel van het jaar indien met in de loop van het jaar lid wordt); restitutie hiervan is niet mogelijk.
 • Bij stornering/weigering van de incasso worden de kosten die SV Omnia 2000 hiervoor heeft, verhaald op de desbetreffende leden. De kosten bedragen € 2,50 per extra administratieve handeling.
 • Buitengerechtelijke incassokosten (deurwaarder) komen voor rekening van de desbetreffende leden.
 • Nieuwe leden betalen contributie naar evenredigheid en vanaf het moment dat zij lid zijn geworden. Dit kan elke gewenste datum in het lopende seizoen zijn.
 • SV Omnia 2000 is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie: Dans, Gymnastiek & Turnen, Sportfit, RG, Trampolinespringen.
 • SV Omnia 2000 is aangelosten bij de Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht (onderdeel van de KNMO) voor Twirlen
 • SV Omnia 2000 is aangelosten bij de Nederlandse Volleybal Bond.
 • SV Omnia 2000 heeft het recht de bondscontributies aan te passen gelijk met de KNGU, KNFM en NeVoBo.
 • SV Omnia 2000 behoudt zich het recht om de verenigingscontributie en de maximale gezinscontributie te wijzigen na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
 • De hoogte van de spelerskaarten volleybal worden gebaseerd op de contributie van de NeVoBo en het aantal en de grootte van de teams.
 • De hoogte van de contributie voor selectiegroepen c.q. wedstrijdgroepen is variabel en afhankelijk van het aantal trainingsuren per week. U kunt deze opvragen bij het Sportpunt.
 • Gezinscontributie/korting kan aangevraagd worden bij het bestuur indien er 3 of meer gezinsleden gezamenlijk 12 of meer uren sporten bij SV Omnia 2000. U kunt een verzoek indienen bij het Sportpunt.

 Vragen over contributies en facturen? Mail naar het Sportpunt

 

Contributies overzicht