Bestuursleden gezocht

Op dit moment wordt SV Omnia 2000 met meer dan 700 leden bestuurd door 3 personen: de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

De vereniging heeft de wens dat het bestuur uitgebreid kan worden met leden of ouder(s)/verzorger(s) die zich betrokken voelen bij de club. 

Lees meer