Formulier beƫindiging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan per brief of e-mail te richten aan het Sportpunt of door het invullen van onderstaand formulier.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden

  • Mondelinge opzegging bij de leiding is niet rechtsgeldig en betekent dat uw incasso doorloopt.
  • Beëindigen van het lidmaatschap kan 2x per jaar.
  • Volleyballeden aangesloten bij de Nevobo: per 30 juni of per 31 december.
  • Alle andere leden: per 31 juli of 31 december.
  • Uw opzegging moet minimaal 1 maand voor bovengenoemde data bij onze ledenadministratie binnen zijn.
  • Uw lidmaatschap tussentijds beëindigen is alleen mogelijk indien uw lesuur tijdens het lopende seizoen door de vereniging opgeheven wordt en u geen andere passende activiteit binnen SV Omnia 2000 kunt vinden.
  • Heeft u geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact op met het Sportpunt, wellicht is uw opzegging dan niet aangekomen. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid bij de verzender.
  • Na ontvangst van de opzegging zal de automatische incasso worden stopgezet na betaling van de laatste contributietermijn. U hoeft hiervoor niet apart een intrekking te regelen.
  • Een opzegging kan kosteloos ongedaan gemaakt worden tot de einddatum van het lidmaatschap en  maximaal 30 dagen na aanvang van het nieuwe seizoen of kalenderjaar. 

Per 1 december 2011 is bij de wet de opzegtermijn van lidmaatschappen teruggebracht naar 1 maand, echter voor individuele lidmaatschappen bij sportverenigingen is hiervoor een uitzondering gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de sportbonden of het NOC*NSF waarbij wij aangesloten zijn.

 

Beƫindiging lidmaatschap per 31 juli 2024

Lidnummer
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Geboortedatum*
Email*

Reden opzegging
Uitleg reden opzegging
captcha img
Vul de code in *